Home
Wat is De Jonge Ritus
Hoe het werkt
Agenda
Nieuws
Foto album
Links
Contact
Veelgestelde vragen
Wie we zijn
Leerstellingen
De naam
Engelen
Successie
Akte van geloof
 
<1/4>
Welkom bij de website van

De  Jonge  Ritus

ritueel werken in een esoterisch Christelijke traditie

De Jonge Ritus biedt een ceremoniŽle omgeving waarbinnen het priesterschap, dat inherent in iedere man en vrouw aanwezig is, tot bloei kan komen. Hoewel de structuur van de zeven Christelijke sacramenten - via een liturgie - gehandhaafd blijft, alsook de apostolische successie, is de werkvorm een participerende. Zowel in het klein als in het groot: onze groep heeft als ideaalbeeld dat al haar leden priester worden, maar verwacht tegelijkertijd dat zij voor zichzelf zullen besluiten ůf, hoe ver, en in welk tempo zij willen voortgaan op de weg van de wijdingen.

Onze diensten zijn openbaar en een ieder is welkom mee te doen. In tegenstelling tot de traditionele (katholieke) opzet, maken wij geen onderscheid tussen gemeente en koor. Dit betekent in feite dat iedereen die bij de dienst aanwezig is, gezien wordt als deel van het koor. Iedereen doet in die hoedanigheid ook actief mee in het uitvoeren van de dienst. Samenhangend met dit uitgangspunt bestaat er dus voor allen ook de mogelijkheid om alle wijdingen tot en met de priesterwijding te ontvangen, indien zij dat willen. Onze voornaamste werkvorm is de kring, waarbij een celebrant samen met en namens allen aanwezig het voortouw neemt in het uitvoeren van het rituaal.

De Jonge Ritus werkt in zelfbesturende kringen, momenteel in Nederland, BelgiŽ, SloveniŽ, Cameroen, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. De Jonge Ritus is tevens een ordinariaat bij de Old Catholic Apostolic Church in Engeland.